BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Bölüm Hakkında

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, bir yandan sanat, öte yandan da bilim olma özelliğine sahiptir. Siyaset "yönetme sanatı", uluslararası ilişkiler ise "ülkeler arasındaki ilişkileri yorumlama ve yürütme sanatı" olarak ele alınabilir. Özellikle son otuz yıllık süreç incelendiğinde, her iki alana da bilimin özelliklerinin çok yoğun bir biçimde yansıdığı söylenebilir.

Program, öğrencilere küresel ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel süreçlerin iç ilişkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama becerisi kazandıracaktır. Bölüm öğretim üyeleri, öğretimdeki etkinliği arttırmak amacıyla yeni disiplinler arası yöntemler geliştirme yeteneğine sahip bilim insanları arasından seçilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin diğer bölümlerindeki ders programlarından yararlanarak, öğrencilerin iş ortamına hazırlanmalarını sağlayacak ve kariyer planlamaları açısından yeni olanaklar sunacak bir öğretim sürecini amaçlamaktadır.

Bölüm Tanıtım Videoları