BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Duyurular
Arş. Gör. Berkay Kabalay TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu'na hak kazandı

Bölümümüz Araştırma Görevlisi Berkay Kabalay, TÜBİTAK tarafından verilen 2214A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu’nu almaya hak kazanmıştır. Söz konusu burs kapsamında Berkay Kabalay, 1 Ağustos 2022–31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 12 ay boyunca Baltimore, ABD’de yer alan Johns Hopkins Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora tez araştırmasını sürdürecektir. 

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programı bünyesinde çalışmalarını yürüten Arş. Gör. Berkay Kabalay tezinde neoliberal dönemde borçluluk halinin hangi mekanizmalar aracılığıyla gündelik hayata tesir ettiği ve bu etkinin siyasi ve sosyal özneleşme süreçlerinde nasıl bir rol oynadığı üzerine odaklanmaktadır. Çalışma alanları Uluslararası Ekonomi Politik ve Çağdaş Siyaset Teorisi üzerinedir. 

Hocamıza Johns Hopkins Üniversitesi’nde yürüteceği araştırmalarda başarılar dileriz.


Arş. Gör. Berkay Kabalay, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ’de aynı bölümde tamamlamıştır. Halen ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir. Özneleşme, iktidar, finansallaşma ve neoliberalizm kavramları üzerine çalışan Kabalay’ın en son ortak yazarı olduğu “Suicidal Economy of Turkey in Times of Crisis: 2018 Crisis and Beyond” başlıklı makalesi Critical Sociologydergisinde yayımlanmıştır.