BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Duyurular
Akreditasyonda Uluslararasılaşma Paneli

Üniversitemizin ve Fakültemizin YÖKAK ve AQAS tarafından akredite edilmeleri sebebiyle, bu akreditasyon süreçlerinin üniversitelerde akreditasyon ve uluslararasılaşma hedefleri ile ilişkili bir şekilde tartışılacağı bir panel düzenlenecektir. Söz konusu Akreditasyonda Uluslararasılaşma Paneli 5 Temmuz 2022 Salı günü saat 14:00'te Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda gerçekleşecektir. Etkinliğe Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, AQAS Direktörü Ronny Heintze ve İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu katılacaktır.