Öğr.Gör.Dr. NALAN SOYARIK ŞENTÜRK

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2114
E-Posta : nsoyarik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2000), Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Yüksek Lisans (1994), Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Lisans (1993), Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Çalışma Alanları


 • SİYASAL DÜŞÜNCELER

Projeler


 • İçduygu A, Soyarık Şentürk N, Karcı Korfalı D, Çoban C. Türkiye'de Göçmenlerin Vatandaş Olma Eğilimleri: Algılar ve Deneyimler. ", Koç Üniversitesi", TÜBİTAK", 31/05/2014.

Kitaplar


 • Soyarık Şentürk N. Futbolcu Göçü ve Vatandaşlık: "Bizden Biri" mi, "Soyuna İhanet Eden" mi?. In:Ayşe Durakbaşa, N. Aslı Şirin Öner, Funda Karapehlivan Şenel editors. Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2014. p.109-123.

 • Soyarık Şentürk N. The AKP's Citizenisation Project: Where To?. In:Simten Coşar, Gamze Yücesan Özdemir editors. Silent Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey. Ottawa, Kanada: Red Quill Books; 2012. p.153-177.

 • Soyarık Şentürk N. Türk Vatandaşlığının Yasal ve Anayasal Esasları: Değişimler ve Devamlılıklar. In:E. Fuat Keyman, Ahmet İçduygu editors. Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2009. p.133-158.

 • Soyarık Şentürk N. Türkiye'de Vatandaşlık: Anayasal ve Yasal Düzenlemeler ışığında Bir İnceleme. In:E. Fuat Keyman editors. Aydınlanma, Türkiye ve Vatandaşlık. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi; 2008. p.27-37.

 • Metin Heper editors. Türkiye'de Devlet Geleneği. Ankara: Doğu Batı Yayınları; 2006

 • Soyarık Şentürk N. The Legal and Constitutional Foundations of Turkish Citizenship. In:Fuat Keyman, Ahmet İçduygu editors. Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences. Londra, New York: Routledge; 2005. p.124-143.

Makaleler


 • Soyarık Şentürk N. Vatandaşlığın İmparatorluk Kökleri: Osmanlı'ya Bakmak. Doğu Batı, 2010; (54):121-137.

 • Soyarık Şentürk N. the Thorny Path of Citizenship in turkey: Dilemma Between State and Individual. Ethnographies of Cultural Diversity. Studies in Anthropology, 2006; 6:111-130.

 • İçduygu A, Çolak Y, Soyarık N. What is the matter with Citizenhip? A Turkish Debate. Middle Eastern Studies, 1999; 35(4):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Soyarık Şentürk N. Yurtdışındaki Sandıklar. 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ Ankara; 26/11/2019 - 28/11/2019

 • Soyarık Şentürk N. Göç ve Siyasal Katılım. IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: Göç ve Toplum: Çanakkale; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Soyarık Şentürk N. External Voting: 2014 Presidentail Elections of Turkey. Turkish Migration Conference 2015: Prag, Çek Cumhuriyeti; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Soyarık Şentürk N. Türkiye'de Yurttaşlık Kavramının Evrimi. Yurttaşlığa Belediye Katkısı Uluslararası Sempozyumu: Ankara; 20/09/2013 - 21/09/2013

 • Soyarık Şentürk N. Spor, Göç ve Vatandaşlık. Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık Uluslararası Katılımlı Sempozyum: İstanbul; 16/03/2012 - 17/03/2012

 • Soyarık Şentürk N. Küreselleşme ve Spor: Vatandaşlık Maçın Neresinde?. 12. Ulusal sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 14/12/2011 - 16/12/2011

 • Soyarık Şentürk N. AKP ve Vatandaşlık: Nereye?. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ Ankara; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Soyarık Şentürk N. Citizenship Matters. TIES-RTN Workshop All About (Turkish) Migrations and Identity: Kadir Has Üniversitesi, İstanbul; 26/02/2009 - 28/02/2009

 • Soyarık Şentürk N. Türkiye'de Vatandaşlık: Anayasal ve Yasal Düzenlemeler Işığında Bir İnceleme. Aydınlanma ve Vatandaşlık: Türkiye'de Modernleşme, vatandaşlık ve Demokratikleşme: İstanbul; 10/04/2008 - 11/04/2008

 • Soyarık Şentürk N. Input on Turkish Citizenship. The Impacts of National Identities for European Integration as a Focus of Citizenship Education: Tallinn, Estonya; 08/09/2007 - 11/09/2007

 • Soyarık Şentürk N. The Thorny path of Citizenship in turkey: Dilemma Between State and Individual. 5. European Social science History Conference: Berlin, Almanya; 24/03/2004 - 27/03/2004

 • Soyarık Şentürk N. Erken Cumhuriyet Döneminde 'İyi Vatandaş'- Siyaset Kuramı İlişkisi: Kurucu Aydınlar Üzerinden Bir Okuma. 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 03/12/2003 - 05/12/2003

 • Soyarık Şentürk N. Political Theory as the Guide for 'The Good Citizen' and Political Theory in the Early Republican Period: a Reading of the Constructive Intellectuals. 18. Middle East History and Theory Conference: Chicago, ABD; 09/05/2003 - 10/05/2003

 • Soyarık Şentürk N. The Overlap of National ıdentity and Citizenship in early Republican Turkey and its Current Reflections. 7. annual Wolrd Convention of the Association for the Study of Nationalities: Columbia University, New York, ABD; 11/04/2002 - 13/04/2002

 • Soyarık Şentürk N. Türkiye Vatandaşlığının Anayasal Temelleri. 7. Ulusal Sosyal Blimler Kongresi: ; 21/11/2001 - 23/11/2001