Prof. Dr. HASİBE ŞEBNEM OĞUZ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1670
E-Posta : hsoguz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2008), York Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Yüksek Lisans (1995), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Lisans (1992), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi

Çalışma Alanları


 • SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR

 • ULUSLARARASI EKONOMİ

Kitaplar


 • Oguz S. Globalization as Internationalization of Capital: Understanding Imperialism and State Restructuring. In:Greg Albo, Stephen Maher, and Alan Zuege editors. State Transformations: Classes, Strategy, Socialism. London: Brill; 2021. p.101-131.

 • Ercan F, Oğuz Ş. Understanding the recent rise of authoritarianism in Turkey in terms of the structural contradictions of capital. In:Pinar Bedirhanoglu , Caglar Dolek , Funda Hulagu , Ozlem Kaygusuz editors. Turkey's New State in the Making : Transformations in Legality, Economy, Ideology and Coercion. London: Zed Books; 2020. p.97-117.

 • Elif Karaçimen, Melda Yaman, Nurcan Özkaplan,Özgün Akduran,Şebnem Oğuz editors. Nuray Ergüneş için Yazılar: Finansallaşma, Kadın Emeği ve Devlet. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı; 2019

 • Oğuz Ş. Yeni Türkiye'nin Siyasal Rejimi. In:Tolga Tören-Melehat Kutun editors. Yeni Türkiye: Kapitalizm, Devlet, Sınıflar. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı; 2016

 • Oğuz Ş. Turning the crisis into an opportunity: Turkish state's response to the 2008 crisis. In:Barış Karaağaç editors. Accumulations, Crises, Struggles: Capital and Labour in Contemporary Capitalism. Münster: LIT Verlag; 2013. p.193-218.

 • Oğuz Ş. Sınıf Mücadelesinde Özne Sorunu: Proletarya mı? Prekarya mı?. In:Özay Göztepe editors. Güvencesizleştirme Süreç, Yanılgı, Olanak. Ankara: Nota Bene; 2012. p.229-250.

 • Ercan F, Oğuz Ş. Avrupa Birliği'nde Emek Üzerindeki Yeni Kontrol Biçimleri ve Türkiye'deki Sendikaların Tepkileri. In:Fuat Ercan vd. editors. Emek ve Siyaset. Ankara: Dipnot; 2010. p.9-22.

 • Oğuz Ş. Türkiye'de Otoriter Devletçiliğin Gelişimi: Seksenler Dönüm Noktası mı?. In:Besime Şen ve Ali Ekber Doğan editors. Tarih, Sınıflar ve Kent. Ankara: Dipnot; 2010. p.197-221.

 • Oğuz Ş. Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde Mekânsal Farklılaşmalar ve Devletin Dönüşümü. In:Demet Yılmaz vd. editors. Kapitalizmi Anlamak. Ankara: Dipnot; 2006

 • Ercan F, Oğuz Ş. Anti-Kapitalist Hareketlere Bakışta Değer Teorisinin Sunduğu Olanaklar ve Türkiye Örneği. In:Demet Yılmaz vd. editors. Kapitalizm, Küreselleşme, Azgelişmişlik. Ankara: Dipnot; 2006. p.260-317.

Makaleler


 • Oguz S. Rethinking Globalization as Internationalization of Capital: Implications for Understanding State Restructuring. Science and Society, 2015; 79(3):336-362. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ercan F, Oğuz Ş. From Gezi Resistance to Soma Massacre: Capital Accumulation and Class Struggle in Turkey. Socialist Register, 2014; 51:114-135. ( Sociological Abstracts )

 • Oğuz Ş. Kurumsalcı Bir Kurgu Olarak Kalkınmacı Devlet: Tarihsel ve Kuramsal Bir Eleştiri. Amme İdaresi, 2013; 46(4):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Oğuz Ş. Türkiye'de Kapitalizmin Küreselleşmesi ve Neoliberal Otoriter Devletin İnşası. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 2012; (45):2-15.

 • Oğuz Ş. Tekel Direnişinin Işığında Güvencesiz Çalışma/Yaşama: Proletaryadan "Prekarya"ya mı?. Mülkiye, 2011; XXXV(271):-.

 • Oğuz Ş. Krizi Fırsata Dönüştürmek: Türkiye'de Devletin 2008 Krizine Yönelik Tepkileri. Amme İdaresi, 2011; 44(1):1-23. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ercan F, Oğuz Ş. Rethinking Anti-Neoliberal Strategies through the Perspective of Value Theory: Insights from the Turkish Case. Science and Society, 2007; 71(2):173-202. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Oğuz Ş. Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar. Praksis, 2007; (17):33-56.

 • Ercan F, Oğuz Ş. Sınıfsal Bir İlişki ve Süreç Olarak Ölçek: Kamu İhale. Praksis, 2006; (15):159-182.

 • Ercan F, Oğuz Ş. Rescaling as a Class Relationship and Process: The Case of Public Procurement Law in Turkey. Political Geography, 2006; 25(6):641-656. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Oğuz Ş. Globalleşme, Avrupa Bütünleşmesi ve Sendikalar. Toplum ve Bilim, 1996; (67):62-81.

Bildiriler


 • Oğuz Ş. Understanding the Current Political Regime in Turkey. Turkey at the Crossroads: Economic Crisis and Political Regime: Institute for IPE, Berlin (Çevrimiçi); 22/06/2021

 • Oğuz Ş. İngiltere?de İşçi Sınıfının Durumunun Süregiden Güncelliği. 200 Yaşında Engels'in Güncelliği: Çevrimiçi; 18/12/2020 - 20/12/2020

 • Oğuz Ş. Durgun Artı Nüfus Olarak Göçmen Emeği:Türkiyedeki Suriyeli İşçilere Dair Politik Çıkarımlar. 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 26/11/2019 - 28/11/2019

 • Oğuz Ş. Conceptualizing Migrant Labour in Global Capitalism: The Relevance of Marxs Concept of Stagnant Surplus Population. 16. Annual Historical Materialism Conference: London; 07/11/2019 - 10/11/2019

 • Oğuz Ş. Göçmen Emeği ve Sınıf: Marxın Göreli Artı Nüfus Kavramının Güncelliği. Sınıf Perspektifinden Göçmenliğe Bakmak: İstanbul; 19/10/2019

 • Oğuz Ş. Küresel Kapitalizmde Göçmen Emeğini Kavramsallaştırmak: Büyüyen Prekarya mı, Göreli Artı Nüfus mu?. 14. Karaburun Bilim Kongresi: İzmir; 04/09/2019 - 07/09/2019

 • Oğuz Ş. Teoride ve Uygulamada Olağanüstü Hal: Türkiye-Fransa Karşılaştırması. Başkent Üniversitesi İİBF Seminer Dizisi-VII: Ankara; 30/01/2019

 • Oğuz Ş. Poulantzas'ın Devlet Kuramına Güncel Yaklaşımlar: Bob Jessop ve Diğerleri. Bob Jessop'ta Devlet: Ankara; 22/12/2018

 • Ercan F, Oğuz Ş. Understanding the Rising Authoritarianism in Turkey in relation to the Structural Contradictions of Capital Accumulation Process. Turkey's New Neoliberal State in the Making: ODTÜ, Ankara; 11/10/2018 - 12/10/2018

 • Ercan F, Oğuz Ş. Yeni Türkiyede Otoriterleşmeyi Sermaye Birikim Sürecinin Açmazları Üzerinden Okumak. 13.Karaburun Bilim Kongresi: Karaburun,İzmir; 05/09/2018 - 09/09/2018

 • Oğuz Ş. Seçimlere Giderken Türkiye'nin Siyasal Rejimi: Rekabetçi Otoriterliğin Ötesinde. Seçimlere Giderken Türkiye'nin Ekonomik ve Siyasal Görünümü: ODTÜ, Ankara; 04/05/2018

 • Oğuz Ş. Neoliberalizmin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye. Neoliberalizmin Türkiye'de Yarattığı Tahribat: Atılım Üniversitesi, Ankara; 24/04/2018

 • Oğuz Ş. State of Emergency in Turkey and in France: A Comparative Study. The Mediterranean in Motion: İzmir; 16/11/2017 - 18/11/2017

 • Oğuz Ş. Turkey's Failed Coup and Its Aftermath: Permanent State of Exception or Exceptional State Form?. 14th Annual Historical Materialism Conference: Londra; 09/11/2017 - 12/11/2017

 • Oğuz Ş. 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye: Süreklileşmiş Olağanüstü Hal mi, Olağanüstü Devlet Biçiminin Konsolidasyonu mu?. 12. Karaburun Bilim Kongresi: Karaburun, İzmir; 06/09/2017 - 10/09/2017

 • Oğuz Ş. Demokrasinin Olanakları ve Otoriterliğin Sınırları. Krizin Yansımaları: İktisat, Siyaset ve Adalet: İstanbul; 24/04/2017 - 26/04/2017

 • Oğuz Ş. Otoriterleşme Kuramları ve Türkiye. Güvenlik ve Otoriterleşme Çalıştayı: ODTÜ, Ankara; 13/01/2017

 • Oğuz Ş. Revisiting the Boundaries between the Norm and Exception in Contemporary Capitalist States. POLITSCI 16: V. International Political Science Conference: Eastern Mediterranean Research Center; 09/12/2016 - 10/12/2016

 • Oğuz Ş. Yeni Türkiyenin Siyasal Rejimi. 11. Karaburun Bilim Kongresi: Karaburun, İzmir; 31/08/2016 - 04/09/2016

 • Oğuz Ş. AKP Döneminde Devlet Biçiminin Dönüşümü. Devlet, Ortadoğu ve Türkiye: Küçükkuyu, Çanakkale; 26/11/2015 - 29/11/2015

 • Oğuz Ş. Otoriterleşme Kuramlarında Olağan/Olağanüstü Ayrımı: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Türk Sosyal Bilimler Derneği 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ, Ankara; 23/11/2015 - 25/11/2015

 • Oğuz Ş. After the June Elections: The Rising Tide of Fascism in Turkey. Historical Materialism Twelfth Annual Conference: SOAS, London; 05/11/2015 - 08/11/2015

 • Oğuz Ş. Poulantzas'ın Devlet Kuramının Süregiden Güncelliği: Türkiye'de Siyasal Rejim Tartışmaları. III. Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu: Kocaeli; 21/05/2015 - 23/05/2015

 • Oğuz Ş. Kurumsalcı Analizlerde Devlet. Sosyal Araştırmalar Vakfı: İstanbul; 02/05/2015

 • Oğuz Ş. Güvencesizliğin Toplumsal ve Sınıfsal Dinamikleri. Güvencesizlik ve Örgütlenme Deneyimleri Sempozyumu: Ankara; 09/01/2015

 • Oğuz Ş. Country-related perspectives and consequences of the transformation of power structures in. Crisis, State and Democracy: Working with Nicos Poulantzas's Theory to Confront Authoritarian Capitalism: Atina; 12/12/2014 - 13/12/2014

 • Oğuz Ş, Ercan F. Class and Politics in Turkey. Historical Materialism Eleventh Annual Conference: SOAS, London; 06/11/2014 - 09/11/2014

 • Oğuz Ş. AKP ve Rejim Tartışmaları: Olağanüstü Bir Devlet Biçimine Doğru mu?. 9. Karaburun Bilim Kongresi: Karaburun, İzmir; 03/09/2014 - 07/09/2014

 • Oğuz Ş. AKP ve Rejim Tartışmalarını Sermaye Birikim Süreci Üzerinden Okumak: 6223 Sayılı Yetki Kanunu'nun Getirdikleri. Türk Sosyal Bilimler Derneği 13.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013

 • Oğuz Ş. Gezi resistance and the political regime in Turkey: Towards an exceptional state form?. Historical Materialism Tenth Annual Conference: SOAS, London; 07/11/2013 - 10/11/2013

 • Oğuz Ş. Kurumsalcı Bir Kurgu Olarak Kalkınmacı Devlet: Tarihsel ve Kuramsal Bir Eleştiri. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: Kocaeli; 23/10/2013 - 24/10/2013

 • Oğuz Ş. Kapitalist Küreselleşmenin Feminist Politik İktisadı. Karaburun Bilim Kongresi: Karaburun, İzmir; 04/09/2013 - 07/09/2013

 • Oğuz Ş. Güvencesizlik Kavramı Üzerine Tartışmalar. Güvencesizlik ve Mücadele Deneyimleri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul; 19/04/2013 - 20/04/2013

 • Oğuz Ş. Turkish Labour Movement in the Era of Late Neoliberalism: From Proletariat to Precariat?. Historical Materialism Eighth Annual Conference: London; 11/11/2010 - 14/11/2010

 • Oğuz Ş. Neoliberalism, Crisis, and the Labour Movement in Turkey: The Case of TEKEL Workers' Resistance. Ninth METU Conference on International Relations: The Mediterranean in the World System: Structures and Processes: METU Northern Cyprus Campus; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Oğuz Ş. Krizi Fırsata Dönüştürmek: Türkiye'de Devletin 2008 Krizine Yönelik Tepkileri. Türk Sosyal Bilimler Derneği 11.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Oğuz Ş. The Response of the Turkish State to the 2008 Crisis: A Further Step in Neoliberal Authoritarian Statism. The Crisis, Interdisciplinarity and Alternatives, Third International Research Workshop of the International Initiative for Promoting Political Economy: METU, Ankara; 14/09/2009 - 15/09/2009

 • Oğuz Ş. 80'den Sonra: Türkiye'de Neoliberalizm ve Otoriter Devletçilik. Karaburun Bilim Kongresi: 80'den Sonra: Karaburun; 03/09/2009 - 06/09/2009

 • Ercan F, Oğuz Ş. The new regime of control over European labour and the response of Turkish unions. Globalisation and European Integration: 'The Nature of the Beast' Conference: University of Warwick, Coventry, UK; 05/06/2009 - 06/06/2009

 • Oğuz Ş. The Relevance of Poulantzas' Concept of Authoritarian Statism for Understanding Neoliberal State Restructuring: Insights from the Turkish Case. Historical Materialism Fifth Annual Conference: SOAS, London; 07/11/2008 - 09/11/2008

 • Oğuz Ş. Reconsidering Globalization as the Internationalization of Capital: Implications for Understanding State Restructuring. Canadian Political Science Association Annual Conference: University of Western Ontario, London, Canada; 02/05/2005 - 04/05/2005

 • Ercan F, Oğuz Ş. Scale as a Class Relationship and Process: the Case of Public Procurement Law in Turkey. Towards a Political Economy of Scale: A Studies in Political Economy Conference: York University, Toronto; 03/02/2005 - 05/02/2005

 • Ercan F, Oğuz Ş. Between National-Developmentalism and Anti-Capitalism: the Limits and Prospects of the Labour Movement in Turkey. Congress of the Humanities and Social Sciences: ; 03/06/2004 - 06/06/2004