Prof. Dr. İSMAİL AYDINGÜN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1680
E-Posta : aydingun[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~aydingun/

 • Doktora (2000), Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
 • Yüksek Lisans (1994), Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
 • Lisans (1990), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji

Çalışma Alanları


 • SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR

 • SOSYOLOJİ

Projeler


 • ;Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ", Ukrayna", Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", 24/02/2012.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A, Asker A, Tokluoğlu C, Çelikpala M, Balım Ç. ;Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler ", Ukrayna", Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", 24/02/2012.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A, Tokluoğlu C, Erdemir A. ;Between Integration and Resettlement: The Meskhetian Turks. ", Bursa, Antalya", European Centre for Minority Issues", 31/03/2005.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A. ;Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi. ", Kazakistan", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı", 31/12/2002.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A. ;Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi. ", Kırım (Ukrayna)", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı", 30/04/2002.

Kitaplar


 • Aydıngün A, Aydıngün İ. ;Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün editors. Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler. Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları; 2014

 • Aydıngün İ, Özdemir AM. ;İsmail Aydıngün, Ali Murat Özdemir editors. 11 Eylül-Küresel Felakete Yerel Yorumlar. Ankara: Tan Kitabevi; 2012

 • Aydıngün İ. ;Yeni Başlangıçlara Doğru. In:İsmail Aydıngün editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012. p.425-472.

 • Aydıngün İ. ;Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna'da Ulus Devlet İnşası ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme. In:İsmail Aydıngün editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012. p.393-423.

 • Aydıngün İ, Balım Ç. ;Giriş. In:İsmail Aydıngün-Çiğdem Balım editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012. p.1-13.

 • Aydıngün İ, Balım Ç. ;İsmail Aydıngün-Çiğdem Balım editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012

 • Aydıngün İ. ;Ne Doğu Ne Batı, Hem Doğu Hem Batı: Avrasya'nın 'Geçiş' Ülkesi Ukrayna. In:İsmail Aydıngün editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012. p.203-299.

 • Aydıngün İ. ;Etnik Milliyetçilik. In:Ahmet Cevizci editors. Felsefe Ansiklopedisi. Ankara: Ebabil Yayıncılık; 2007. p.891-897.

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. ;Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün editors. Kırım Tatarlarının Vatana Dönüşü: Kimlik ve Kültürel Canlanma. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2004

 • İçduygu A, Sirkeci İ, Aydıngün İ. ;Türkiye'de İç Göç ve İç Göçün İşçi Hareketine Etkisi (1965-1997). In:Ahmet İçduygu editors. Türkiye'de İç Göç. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları; 1998. p.207-244.

Makaleler


 • Aydıngün İ. ;Yeni İpek Yolu Projesinin SSCB Sonrası Orta Asyası'nda Ulus ve Devlet İnşa Sürecine Etkileri. Avrasya Dünyası, 2017; 1(1):72-77.

 • Aydıngün İ. ;Avrasya Birliği: `Gerçek' Bir Entegrasyon mu, Rusya'nın Yeni Hegemonya Kurma Arayışlarının Bir Aracı mı?. Karadeniz Araştırmaları, 2017; (55):101-113. ( MLA International Bibliography )

 • Aydıngün İ. ;Sürgün, Vatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarlarında Kültürel Melezlik. Karadeniz Araştırmaları, 2014; Yaz(42):53-67.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A. ;Nation-State Building in Kyrgyzstan and Transition to the Parliamentary System. Parliamentary Affairs, 2014; 67(2):391-414. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Aydıngün İ, Aydıngün A. ;Crimean Tatars Return Home: Identity and Cultural Revival. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2007; 33(1):113-128. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Aydıngün İ, Dardağan E. ;Rethinking the Jewish Communal Apartment in the Ottoman Communal Building. Middle Eastern Studies, 2006; 42(2):319-334. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Aydıngün İ. ;Crimean Tatars in Crimea: Source of Conflict or Stability between Crimean Russians and Ukrains. Central Asia and the Caucasus, 2004; 6(30):134-143. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. ;The Role of Language in the Formation of Turkish National Identity and Turkishness. Nationalism & Ethnic Politics, 2004; 10(3):415-432. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. ;The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Language in Society, 2002; 31(4):645-647. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Aydıngün İ. ;Ukrayna'daki Ahıska Türkleri ve Türkiye'ye İskânlı Göçleri. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu,: Erzincan; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Aydıngün İ. ;Ukrayna?daki Ahıska Türkleri ve Türkiye?ye İskânlı Göçleri. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu: ; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Aydıngün İ. ;Kırım'ın İlhakı ve `Türk Dünyası': Reel Politik Açıdan Gerçek Bir `Türk Dünyası' Mümkün Mü?. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III, Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler: Kazakistan; 26/04/2017 - 28/04/2017

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. ;Ana Vatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarları Örneği. 14th International Sport Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Aydıngün İ. ;Tarihî İpek Yolu ve Yeni İpek Yolu Projesi Güzergâhındaki Orta Asya'da SSCB Sonrası Ulus ve Devlet İnşa Süreci. IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu: Bişkek, Kırgızistan; 21/04/2016 - 22/04/2016

 • Aydıngün İ. ;Rusya'nın Yeni Hegemonya Kurma Arayışlarının Avrasya Birliği Sürecine Yansımaları: 'Gerçek' Bir Entegrasyon Mümkün Mü?. III. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu: Almatı (Kazakistan); 15/11/2014 - 16/11/2014

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. ;Return to the Homeland and Cultural Revival: The Case of the Crimean Tatars. Central Eurasian Studies Fourth Annual Conference: Cambridge, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletl; 02/10/2003 - 05/10/2003

 • Aydıngün İ. ;Forced Migration of Ethnic Turks from Bulgaria to Turkey and its Consequences: The Case of Bursa. Middle East Studies Association Annual Meeting: Orlando, Florida, Amerika Birleşik Devletleri; 16/11/2000 - 19/11/2000

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. ;The Ideological Roots of Turkish Nationalist Literature. Literature and Nationalism in the Middle East and North Africa: Edinburg, Birleşik Krallık; 10/07/2000 - 13/07/2000

 • Aydıngün İ, Abacı N. ;17. Yüzyılda Osmanlı Şehrinde Mahalleli ve Kentli Kimliği İlişkisi: Bursa Örneği. XIII. Türk Tarih Kongresi: Ankara; 03/10/1999 - 08/10/1999