Dr. Öğr. Üyesi SÜLEYMAN SEZGİN MERCAN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1844
E-Posta : mercan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Çalişmalari
 • Yüksek Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler Ve Avrupa Birliği
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararasi İlişkiler

Çalışma Alanları


 • AVRUPA BİRLİĞİ

 • SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Kitaplar


 • Yıldız UB, Kocamaz S, Mercan S. ;Britanya ve Avrupa Bütünleşmesi: Winston Churchillden Brexite. Ankara: Gazi Kitabevi; 2018

 • Mercan S. ;Avrupada Yükselen Popülizm, Almanya ve Türkiye ile İlişkilere Yansımalar. In:Ebru Canan Sokullu editors. Popülizmle Dönüşen Avrupa ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği. İstanbul: Bilgesam Yayınları; 2018. p.69-95.

 • Mercan S. ;İkinci Dünya Savaşı Sonrası Bütünleşmeci Kuramlar ve Barış Teması: David Mitrany. In:Erhan Büyükakıncı editors. Barış Çalışmaları. Ankara: Adres Yayınları; 2018. p.138-171.

 • Mercan S. ;Türkiye-AB İlişkilerinde Gerçekçi Dönüşümün Etkisi. In:Ümit Özdağ, Yelda Demirağ editors. Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?. Ankara: Kripto; 2017. p.335-362.

 • Mercan S. ;Avrupa Birliğinin Yeni Küresel Stratejisini Anlamak. In:Atilla Sandıklı, Elnur İsmayil editors. Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler. İstanbul: Bilgesam Yayınları; 2017. p.39-65.

 • Mercan S. ;Avrupa Bütünleşmesinin Brexit Ardındaki Geleceği. In:Ali İzzet Keçeci editors. Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve AB'nin Geleceği. İstanbul: Akademos; 2017. p.35-47.

 • Mercan S, Romya Bilgin K. ;Tarihten Günümüze Almanyanın Küresel Stratejisi. In:Cengiz Dinç, Bülent Akkuş editors. Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri. Ankara: Orion Kitabevi; 2017. p.247-280.

 • Mercan S. ;Perceptions of Security in Turkish Foreign Policy toward the Middle East in the 21st Century. In:Sertif Demir editors. Turkey's Foreign Policy and Security Perspectives in the 21st Century. Boca Raton/USA: BrownWalker Press; 2016. p.97-120.

 • Mercan S. ;Etnik Ayrışma Pahasına Avrupa Birliği. In:Ayça Günkut Vurucu, Gürsoy Akça, İkbal Vurucu editors. Doğudan Batıya Devletler Toplumlar Farklılıklar. İstanbul: Aygan; 2016. p.393-414.

 • Mercan S. ;İsrail-Filistin Çatışması Karşısında Avrupa Birliği. In:Uğur Burç Yıldız editors. Avrupa Birliğinin Bölgesel İhtilaflara Yönelik Politikaları. Ankara: Detay Yayıncılık; 2016. p.167-234.

 • Mercan S. ;Türk Dış Politikasında Geri Kabul Anlaşması ve Mülteci Krizi Etkisinde Avrupa Birliği ile İlişkiler. In:Ümit Özdağ, Yelda Demirağ editors. Türk Dış Politikası. Ankara: Kripto; 2016. p.187-200.

 • Mercan S, Romya Bilgin K, Gökmenoğlu E. ;Avrupa Birliği ve Afrika İlişkileri: Yeni Bir Döneme Doğru. In:Cengiz Dinç editors. Avrupa ve Avrupa Birliği. Ankara: Savaş Yayınevi; 2015. p.383-406.

 • Mercan S. ;Avrupa Birliğinin Orta Doğuya Yönelik Politikası. In:Uğur Burç Yıldız editors. Avrupa Birliğinin Dış İlişkileri: Bölgesel Politikalar, Bölgeler ve Uluslararası Aktörler ile İlişkiler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2015. p.165-208.

 • Mercan S. ;İngiliz İstihbarat Mekanizmasında MI6. In:Prof. Dr. Ümit Özdağ editors. İstihbarat Örgütleri. Ankara: Kripto; 2014. p.77-112.

Makaleler


 • Mercan S, Gürsoy B. ;A Policy Shift In The European Neighbourhood: Ukraines Dynamics Versus Europe. Ege Strategic Research Journal (ULAKBİM), 2016; 7(2):253-269.

 • Mercan S. ;The Role of Turkey in EU Policies in the 2000s: An Examination of Foreign Policy Partnership. Research Turkey, 2015; 4(2):106-112.

 • Mercan S, Akbal Ö. ;The Missile Defense System and Its Effects on Security Policies of the EU, the US and Turkey. International Relations and Diplomacy, 2014; 12(8):504-517. ( Cambridge Science Abstracts )

 • Romya Bilgin K, Mercan S. ;European Financial Assistance Provided to Turkey and the CEECs: An Equity Shift. Turkish Studies, 2011; 12(3):491-510. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mercan S. ;Siyasal Bütünleşme Kuramları Işığında AB Genişlemesi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2011; 10(1):67-83.

 • Mercan S. ;Neighborhood Challenge: The European Union and Its Neighbors. Insight Turkey, 2010; 12(4):213-215. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Mercan S. ;Avrupa Güvenlik Stratejisinin ABD Güvenlik Stratejisiyle Mukayeseli Analizi. Savunma Bilimleri Dergisi, 2008; 7(2):15-34.

 • Mercan S. ;Avrupa Dış Politikası: İsrail-Filistin Çatışması Örnek Olayı. Akademik Orta Doğu, 2008; 3(1):97-131.

Bildiriler


 • Mercan S. ;Bütünleşme Kuramlarında 'Barış' Arayışları. Karadeniz Teknik Üniversitesi II. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi: Trabzon; 15/11/2018 - 16/11/2018

 • Mercan S. ;The Border Wall: As a Deterrent of Insecurity and Promoter of Integrity. 25th International Political Science Association (IPSA) World Congress of Political Science: Brisbane/AVUSTRALYA; 21/07/2018 - 25/07/2018

 • Mercan S. ;The EU's Global and Regional Performance at a Time of New Geopolitical Developments. 6. European Union in International Affairs Conference: Brüksel/BELÇİKA; 16/05/2018 - 18/05/2018

 • Mercan S. ;A New Test for European Survival: Separatism in the EU. MPSA 2018 Annual Conference: Chicago/ABD; 05/04/2018 - 08/04/2018

 • Mercan S. ;Foreign Policy Partnership in the Future of Turkey-EU Relations. Global Civil Diplomacy Summit: İstanbul; 21/04/2016 - 22/04/2016

 • Mercan S. ;The Refugee and Migration Crisis in Turkey. 3rd Greek-Turkish Workshop on Migration and Refugees: Selanik/YUNANİSTAN; 14/03/2016 - 16/03/2016

 • Mercan S. ;The EU's Dilemma Dependence: The Case of Turkey's Negotiation Process. UACES Annual Conference: Bilbao/İSPANYA; 07/09/2015 - 09/09/2015

 • Mercan S. ;The EU's Dilemma of Foreign Policy Partnership: The Case of Turkey. ECPR General Conference 2015: Montreal/KANADA; 26/08/2015 - 29/08/2015

 • Mercan S. ;A Policy Shift in the European Neighbourhood: Ukraines Dynamics versus Europe. EUBORDERREGIONS Conference: BORDERS, REGIONS, NEIGHBOURHOODS: Tartu/ESTONYA; 27/11/2014 - 28/11/2014

 • Mercan S. ;Conceptualising of European Foreign Policy: The Challenge of the Arab Spring. 8th Pan-European Conference on International Relations: Varşova/Polonya; 18/09/2013 - 21/09/2013

 • Mercan S, Akbal Ö. ;Turkeys Security Perceptions: A Case Study of Missile Defense System. 12th METU Conference on International Relations: Turkey in the World: Ankara; 12/06/2013 - 14/06/2013

 • Mercan S. ;Civil-Military Cooperation on Foreign Policy-Making: The Case of Turkey. Promoting Good Governance in the Security Sector: Principles and Challenges: Ankara; 01/02/2013

 • Mercan S. ;ABnin Siyasi Ekonomik Bütünleşmesi ve Hegemonya Meselesi. IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Ankara; 21/05/2012 - 23/05/2012

 • Ateşoğlu L, Mercan S. ;EU Enlargement in the Light of the Integration Theories and the Correlation Between Widening and Deepening. International Conference on Social Sciences (ICSS): İzmir; 21/08/2008 - 22/08/2008

 • Mercan S. ;AB Güvenlik Stratejisinin ABD Güvenlik Stratejisi Aracılığıyla Analizi. Siyasi İlimler Türk Derneği V. Lisansüstü Konferansı: Kayseri; 20/10/2007

 • Mercan S. ;The Israeli-Palestinian Conflict and the European Union. 6. METU Conference on International Relations: Middle East in Global and Regional Perspectives: Ankara; 14/06/2007 - 16/06/2007

 • Mercan S. ;Avrupa Birliğinin Kimlik Sorunu. Siyasi İlimler Türk Derneği IV. Ulusal Siyasi Bilimler Kongresi: Isparta; 11/11/2006