Prof. Dr. FUNDA GENÇOĞLU ONBAŞI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1689
E-Posta : fundao[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2008), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Yüksek Lisans (1997), Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Lisans (1996), Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Çalışma Alanları


 • SİYASAL DÜŞÜNCELER

 • SİYASET BİLİMİ

Kitaplar


 • Gençoğlu F. Siyaset Bilimine Giriş. Ankara: Nobel; 2019

 • Gençoğlu Onbaşı F. Zorunlu-Gönüllü Milliyetçilikler ve Toplumsal Cinsiyet: Erilliğin Bedeli. In:Simten Coşar ve Aylin Özman editors. Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet. İstanbul: İletişim; 2015. p.143-174.

 • Gençoğlu Onbaşı F. Lİfe and Times of Civil Society in Turkey: Issues, Actors, Structures. In:N. Ganesan & C. Dürkop editors. Civil Society and Democracy in Southeast Asia and Turkey. Ankara: Konrad Adenauer Stiftung; 2015. p.198-230.

 • Gençoğlu Onbaşı F. Aydınlanma Nedir?. In:Menderes Çınar editors. Aydınlanma Felsefesi. : Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2015. p.1-15.

 • Gençoğlu Onbaşı F. What Went Wrong with the `Romani Opening? in Turkey?. In:Alpaslan Özerdem ve Füsun Özerdem (der.) editors. Turkey and Human Security: Challenges for the Twenty-First Century. Londra ve New York: Routledge; 2013. p.56-70.

 • Gençoğlu Onbaşı F. 11 Eylül: Neydi, Neyi Değiştirdi?. In:İ. Aydıngün ve A. M. Özdemir (der.) editors. 11 Eylül Küresel Felakete Yerel Yorumlar. Ankara: Tan Kitabevi Yayınları; 2012. p.13-45.

 • Gençoğlu Onbaşı F. Türkiye'de Sivil Toplum Tartışmaları. In:Ö.Birler, S.Coşar, H.Mıhçı, G. Yücesan-Özdemir (der) editors. 2000'li Yıllarda Türkiye'de İktisat ve Siyaset Rüzgarları. Ankara: Efil; 2011. p.3-21.

 • Gençoğlu Onbaşı F. Civil Society Debate in Turkey: A Critical Analysis of the Usages of a Popular Concept. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing; 2010

 • Gençoğlu Onbaşı F. Şerif Mardin ve İdris Küçükömer'de Sivil Toplum Kavramı. In:Taşkın Takış editors. Şerif Mardin Okumaları. İstanbul: Doğu Batı; 2008

 • Gençoğlu Onbaşı F. Devlet ve Sivil Toplum. In:Ahmet Cevizci editors. Felsefe Ansiklopedisi. İstanbul: Paradigma; 2006

 • Onbaşı F. Sivil Toplum. İstanbul: L&M; 2005

Makaleler


 • Gençoğlu F. Overthinking? Maybe it is what we need. Journal of Narrative Politics, 2019; 5(2):102-111.

 • Gençoğlu F. On the construction of identities: An autoethnography from Turkey. International Political Science Review, 2019; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu F, Yarkın DB. The student movement in Turkey: a case study of the relationship between (re)politicization and democratization https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1535170. Journal of Youth Studies, 2018; 22(5):658-677. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu F. WHY ALEXIS DE TOCQUEVILLE IS NOT A REPUBLICAN BUT A LIBERAL. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2018; 13(26):357-374. ( Philosopher's Index )

 • Gençoğlu F. Anti-intellectualism or Populism alla Turca. Contemporary Southeastern Europe, 2018; 5(1):10-24. ( DOAJ )

 • Gençoğlu F. Üzerimizdeki Kara Bulut: Anti-entelektüalizm ya da Cehaletperverlik. Birikim, 2018; (347):64-72.

 • Coşar S, Gençoğlu Onbaşı F. Moralism, Hegemony, and Political Islam in Turkey: Gendered Portrayals in a TV Series. Journal of Mediterranean Studies, 2016; 25(2):217-237. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu Onbaşı F. Zivilgesellschaft?Wie sie sich darstellt, welche Themen sie bestimmen. Die Politische Meinung, 2016; (537):55-59.

 • Gençoğlu Onbaşı F. Radical Social Democracy: A Concept that has Much to Say to Social Democrats in Turkey. Contemporary Politics, 2016; 22(1):95-113. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu Onbaşı F. "Paid military service at the intersection of militarism, nationalism, capitalism, and (hetero)patriarchy: escaping without leaving `manhood?". Citizenship Studies, 2016; 20(7):883-898. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu Onbaşı F. Gezi Park Protests in Turkey: From 'Enough is Enough' to Counter-Hegemony?. Turkish Studies, 2016; 17(2):272-294. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu Onbaşı F. Social Media and the Kurdish Issue in Turkey Hate Speech, Free Speech and Human Security. Turkish Studies, 2015; 16(1):115-130. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu Onbaşı F. Morality in Machiavelli, Hobbes and Locke: A Comparative Analysis. FLSF Felsefe Dergisi, 2013; (15):25-40.

 • Gençoğlu Onbaşı F. Kadınlar Halk Fırkası: Doğudan Yükselen Işık. Doğu Batı, 2013; 63:75-92.

 • Gençoğlu Onbaşı F. A Curious Merger in the Search for a Democratic Political Community: Michael Oakeshott and Radical Democracy. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, 2013; 31(1):83-101.

 • Gençoğlu Onbaşı F. The Romani Opening in Turkey: Anti-Discrimination?. Turkish Studies, 2013; 13(4):599-613. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu Onbaşı F, Yanık A. Expectations From The New Constitution in Turkey: Democratisation of Liberalism or Liberalisation of Democracy??. Alternatif Politika, 2012; 4(Suppl3):379-400. ( Worldwide Political Science Abstracts )

 • Gençoğlu Onbaşı F. Democracy, Pluralism and the Idea of Public Reason: Rawls and Habermas in Comparative Perspective?. CEU Political Science Journal, 2011; 6(3):433-458. ( International Political Science Abstracts )

 • Gençoğlu Onbaşı F. `Halkevleri ve Ülkü Dergisi: Erken Cumhuriyet Döneminde Köycülük Tartışması?. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 2011; 20(3):69-88.

 • Gençoğlu Onbaşı F. Political Parties and the Discourse on Civil Society in Turkey. Alternatif Politika, 2010; 2(3):195-213. ( Worldwide Political Science Abstracts )

 • Gençoğlu Onbaşı F. Turkish Women's Movement at Crossroads: From Women's Rights Advocacy to Feminism?. South European Society and Politics, 2008; 13(3):325-344. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençoğlu Onbaşı F. "Geleneksel" ve "Modern": Sınırlar ve Geçirgenlikler Üzerine. Doğu Batı, 2003; (25):83-98.

Bildiriler


 • Gençoğlu F. A Re-appraisal of the Neoliberal Conservative Hegemony in Turkey. BRISMES Conference 2019: Leeds, UK; 24/06/2019 - 26/06/2019

 • Gençoğlu F. Populism alla Turca. ECPR General Conference 2018: Hamburg Almanya; 22/08/2018 - 25/08/2018

 • Gençoğlu F. An Auto-Ethnography on Hegemony. IPSA World Congress 2018: Brisbane Avustralya; 21/07/2018 - 25/07/2018

 • Gençoğlu Onbaşı F. Theory Meets Practice: The Concept of Hegemony and Gezi Park Protests in Turkey. 14th METU Conference on International Relations: Ankara; 17/06/2015 - 19/06/2015

 • Gençoğlu Onbaşı F. The Tense Relationship between the New Media and Hate Speech: Can Human Security Provide a New Opening?. 4. İstanbul Human Secuirty Conference: İstanbul; 23/10/2014 - 24/10/2014

 • Gençoğlu Onbaşı F. A Discussion on the Notion of Hate Speech from the Perspective of the Relationship between Democracy and (Human) security. The Fourth Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES): Ankara; 18/08/2014 - 22/08/2014

 • Gençoğlu Onbaşı F. Zorunlu Gönüllü Milliyetçilikler: Erilliğin Bedeli. TSBD 13. Kongre: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013

 • Gençoğlu Onbaşı F. An Analysis of the Debate on Paid-For Military Service and Conscientious Objection in Turkey from a Gender Perspective?. International Human Security Conference Series 2. Istanbul Conference: Human Security: Threats, Risks, Crises: İstanbul; 18/10/2012 - 19/10/2012

 • Gençoğlu Onbaşı F, Yanık A. Reflections on the (New) Constitution Debate in Turkey. 1 International Interdisciplinary Social Inquiry Conference: Uludağ Universitesi, Bursa; 17/06/2012 - 21/06/2012

 • Gençoğlu Onbaşı F. The Romani Opening in Turkey: Anti-Discrimination?. International Human Security Conference Series Istanbul Conference: Human Security New Challenges New Perspectives: İstanbul; 27/10/2011 - 28/10/2011

 • Gençoğlu Onbaşı F. 11 September: What was it? What Change did it Make?. 8th Convention of the Central and East European International Studies Association: İstanbul; 15/06/2011 - 17/06/2011

 • Gençoğlu Onbaşı F. Civil Society Debate in Turkey. Workshop on Civil Society Debate in Turkey: münih; 30/05/2011 - 03/06/2011

 • Gençoğlu Onbaşı F. Güçlü Devlet-Zayıf Sivil Toplum İkiliği, Hayırseverlik ve Yoksulluk. 7. Uluslararası STK'lar Kongresi: Çanakkale; 03/12/2010 - 05/12/2010

 • Gençoğlu Onbaşı F. 11 Eylül Neydi? Neyi Değiştirdi?. Başkent Hacettepe Buluşmaları 10. Yılında 11 Eylül Konferanslar Dizisi: Hacettepe Üniversitesi; 11/11/2010

 • Gençoğlu Onbaşı F. Türkiye'de Sivil Toplum Tartışmaları. Türk Sosyal Bilimler Deneği 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ KKM Ankara; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Coşar S, Gençoğlu Onbaşı F. Türkiye'de Kadın Hareketi İçerisinde `Siyasal'ın Kavramsallaştırılması. Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 05/12/2005

 • Gençoğlu Onbaşı F. Halkevleri, Kemalizm ve Köycülük. Türk Sosyal Bilimler Derneği 8. Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 03/12/2003