BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Bölüm Başkanından

Sevgili öğrencilerimiz,

 

Bölümümüz uluslararası alandaki akademik çalışmalara aşina, ulusal-uluslararası işbirliği ve çalışmalara açık, bölgesel çalışmalardan haberdar, Dünya politikasını yorumlarken çok yönlü çözümleme yapabilme kapasitesine sahip, bu amaçla gerekli kuramsal, tarihi ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Burada alacağınız eğitim sayesinde, öncelikle  küresel ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel süreçlerin iç ilişkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama becerisi kazanacaksınız. Öte yandan, bölümün temel avantajı; kendi çalışma alanlarında nitelikli, öğretmenin yanı sıra araştırma ve bilimsel üretime son derece önem veren, bilimsel yenilikleri izleyen, bunları öğrencilere aktaran genç bir kadroya sahip olmasıdır.

 

Başkent Üniversitesi, Türkiye?de yaygın olanın aksine , programı tek başına siyaset bilimi ya da siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü olarak değil, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü olarak tasarlamıştır.Siyaset Biliminden beslenmeyen ya da zeminini siyaset bilimine oturtmayan bir uluslararası ilişkiler bölümünün yetersizliği dikkate alınaraki her iki alanı birleştiren ve birbirini tamamlayan bir bölüm tercih edilmiştir. 

 

Genel anlamda, Başkent Üniversitesi?nin diğer üniversitelerden en temel farkı, derslerin kalabalık olmayan sınıflarda yapılmasıdır. Dersler, birden fazla şubede ve 35 kişiyi aşmayan sınıflarda yürütülür. Bu, öğreten-öğrenen ilişkisinin en verimli şekilde kurulmasını sağlar. Bölüm, niteliği gereği; okuma, okunanlar üzerine düşünme, onları analiz etme ve tartışma üzerine kuruludur. Bunların gerçekleşmesi ancak kalabalık olmayan sınıflarda mümkündür.

 

Bölümümüz öğrencileri, Erasmus Programı çerçevesinde, anlaşma imzaladığımız  Almanya, İspanya, Bulgaristan, Polonya, Estonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti?nde bulunan önde gelen üniversitelerle bir yarı yıl ya da bir sene öğrenimlerine devam edebilme imkanına sahiplerdir. 

 

Bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazeyi içerir. Kamu ve özel sektörden uluslararası örgütlere, medya kuruluşlarından düşünce ve araştırma kuruluşlarına, danışmanlık şirketlerine, sivil toplum kuruluşlarından bankalara kadar çok değişik sektör ve iş kollarında iş bulabilmektedirler.Ayrıca basın ?yayın kuruluşlarının ilgili merkezlerinde araştırmacı ve danışman olarak çalışabilirler. Mezuniyet derecesi ve yabancı dil konusunda yeterli olan öğrenciler ALES ve gerekli mülakatları başarıyla geçtikleri takdirde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına da devam edebilmektedirler. 

 

Bölümümüzün öğrenci topluluğu da aktif bir şekilde çalışmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu (SİBUT), bölüm öğrencilerinin alanla ilgili faaliyetlerini gerçekleştirdikleri bir topluluktur. Her bölüm öğrencisi topluluğun doğal üyesidir. Topluluk, Türkiye?nin önde gelen siyasi parti liderleri, gazeteciler, siyasetçiler, büyükelçiler ve düşünce insanlarını davet ederek tüm öğrencilere açık söyleşiler düzenlemekte, Türkiye ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmaktadır.

 

Bölüm öğrencilerinin staj yapma zorunlulukları yoktur. Ancak, dileyen öğrenciler, birinci sınıftan itibaren yaz aylarında veya iki dönem arasında diledikleri kurum ve kuruluşlarda staj yapabilirler. Bölüm öğretim elemanları, bu konuda öğrencilere gereken desteği vermektedir. Sizlere bölümümüzü seçtiğiniz için birkez daha teşekkürlerimizi iletirken, kapımızın her zaman öğrencilerimize açık olduğunu, sorunlarınızı, taleplerinizi ve görüşlerinizi tarafımıza iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Yelda ONGUN