BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Bölüm Başkanından

Sevgili öğrencilerimiz,

 

Bölümümüz uluslararası alandaki akademik çalışmalara aşina, ulusal-uluslararası işbirliği ve 

çalışmalara açık, bölgesel çalışmalardan haberdar, Dünya politikasını yorumlarken çok yönlü 

çözümleme yapabilme kapasitesine sahip, nu amaçla gerekli kuramsal, tarihi ve uygulamaya 

yönelik bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Burada alacağınız eğitim sayesinde, öncelikle  küresel ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel 

süreçlerin iç ilişkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama becerisi kazanacaksınız. 

Öte yandan, bölümün temel avantajı; kendi çalışma alanlarında nitelikli, öğretmenin yanı sıra 

araştırma ve bilimsel üretime son derece önem veren, bilimsel yenilikleri izleyen, bunları 

öğrencilere aktaran genç bir kadroya sahip olmasıdır.

 

Başkent Üniversitesi, Türkiye’de yaygın olanın aksine , programı tek başına siyaset bilimi ya 

da siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü olarak değil, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler 

bölümü olarak tasarlamıştır.Siyaset Biliminden beslenmeyen ya da zeminini siyaset bilimine 

oturtmayan bir uluslararası ilişkiler bölümünün yetersizliği dikkate alınaraki her iki alanı 

birleştiren ve birbirini tamamlayan bir bölüm tercih edilmiştir. 

 

Genel anlamda, Başkent Üniversitesi’nin diğer üniversitelerden en temel farkı, derslerin 

kalabalık olmayan sınıflarda yapılmasıdır. Dersler, birden fazla şubede ve 35 kişiyi aşmayan 

sınıflarda yürütülür. Bu, öğreten-öğrenen ilişkisinin en verimli şekilde kurulmasını sağlar. 

Bölüm, niteliği gereği; okuma, okunanlar üzerine düşünme, onları analiz etme ve tartışma 

üzerine kuruludur. Bunların gerçekleşmesi ancak kalabalık olmayan sınıflarda mümkündür.

 

Bölümümüz öğrencileri, Erasmus Programı çerçevesinde, anlaşma imzaladığımız  Almanya, 

İspanya, Bulgaristan, Polonya, Estonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde bulunan önde 

gelen üniversitelerle bir yarı yıl ya da bir sene öğrenimlerine devam edebilme imkanına 

sahiplerdir. 

 

Bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazeyi içerir. Kamu ve özel 

sektörden uluslararası örgütlere, medya kuruluşlarından düşünce ve araştırma kuruluşlarına, 

danışmanlık şirketlerine, sivil toplum kuruluşlarından bankalara kadar çok değişik sektör ve iş 

kollarında iş bulabilmektedirler.Ayrıca basın –yayın kuruluşlarının ilgili merkezlerinde 

araştırmacı ve danışman olarak çalışabilirler. Mezuniyet derecesi ve yabancı dil konusunda 

yeterli olan öğrenciler ALES ve gerekli mülakatları başarıyla geçtikleri takdirde Yüksek 

Lisans ve Doktora programlarına da devam edebilmektedirler. 

 

Bölümümüzün öğrenci topluluğu da aktif bir şekilde çalışmaktadır. Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Topluluğu (SİBUT), bölüm öğrencilerinin alanla ilgili faaliyetlerini 

gerçekleştirdikleri bir topluluktur. Her bölüm öğrencisi topluluğun doğal üyesidir. Topluluk, 

Türkiye’nin önde gelen siyasi parti liderleri, gazeteciler, siyasetçiler, büyükelçiler ve düşünce 

insanlarını davet ederek tüm öğrencilere açık söyleşiler düzenlemekte, Türkiye ve dünyayı 

ilgilendiren konuları tartışmaktadır.

 

Bölüm öğrencilerinin staj yapma zorunlulukları yoktur. Ancak, dileyen öğrenciler, birinci 

sınıftan itibaren yaz aylarında veya iki dönem arasında diledikleri kurum ve kuruluşlarda staj 

yapabilirler. Bölüm öğretim elemanları, bu konuda öğrencilere gereken desteği vermektedir.

Sizlere bölümümüzü seçtiğiniz için birkez daha teşekkürlerimizi iletirken, kapımızın her 

zaman öğrencilerimize açık olduğunu, sorunlarınızı, taleplerinizi ve görüşlerinizi tarafımıza 

iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Yelda DEMİRAĞ