BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Yönetim

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yelda Demirağ; demirag@baskent.edu.tr

İngilizce Program Sorumlusu ve Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi S. Sezgin Mercan; mercan@baskent.edu.tr

Türkçe Program Sorumlusu ve Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Haluk Karadağ; hkaradag@baskent.edu.tr

Telefon : (0312) 246 66 51
Faks      : (0312) 246 66 47
E-Posta : sibu@baskent.edu.tr