Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, bir yandan sanat, öte yandan da bilim olma özelliğine sahiptir. Siyaset "yönetme sanatı", uluslararası ilişkiler ise "ülkeler arasındaki ilişkileri yorumlama ve yürütme sanatı" olarak ele alınabilir. Özellikle son otuz yıllık süreç incelendiğinde, her iki alana da bilimin özelliklerinin çok yoğun bir biçimde yansıdığı söylenebilir.

Program, öğrencilere küresel ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel süreçlerin iç ilişkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama becerisi kazandıracaktır. Bölüm öğretim üyeleri, öğretimdeki etkinliği arttırmak amacıyla yeni disiplinler arası yöntemler geliştirme yeteneğine sahip bilim insanları arasından seçilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin diğer bölümlerindeki ders programlarından yararlanarak, öğrencilerin iş ortamına hazırlanmalarını sağlayacak ve kariyer planlamaları açısından yeni olanaklar sunacak bir öğretim sürecini amaçlamaktadır.

 


İLETİŞİM

Telefon : (0312) 246 66 51
Faks      : (0312) 246 66 47
E-Posta : sibu@baskent.edu.tr
Adres    : Başkent Üniversitesi
Bağlıca Yerleşkesi Eskişehir Yolu 20. Km.
Bağlıca 06810 Etimesgut / ANKARA

OKUMA LİSTESİ
SİYASET BİLİMİNE İLİŞKİN SEÇME ESERLER BİBLİYOGRAFYASI